საჰაერო - ავიაგადაზიდვები
     ვორლდ ექსპრესი ინტენსიურად ანვითარებს საერთაშორისო ავიაგადაზიდვების მიმართულებას. ჩვენი კომპანიის სპეციალისტები ორგანიზებას გაუწევენ საიმპორტო თუ საექსპორტო ტვირთების გადაზიდვას ქვეყნიდან უცხოეთში, ან პირიქით. და გააკეთებენ ამას მინიმალური დანახარჯებით. ჩვენს აგენტებს შეუძლიათ მიიღონ ტვირთი როგორც უშუალოდ თქვენს საწყობში, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის საერთაშორისო აეროპორტებში. თქვენი სურვილის შემთხვევაში ჩვენი აგენტები გააფორმებენ ყველა საჭირო საბაჟო და სატრანსპორტო დოკუმენტებს.

      ავიაგადაზიდვის უპირატესობები:

- გადაზიდვის მაღალი საჩქარე;
- მცირე ტვირთების გადატანის დაბალი ტარიფი;
- გამოყენების ტერიტორიის დიდი არეალი.

      ავიაგადაზიდვის ნაკლოვანებები:
- ზოგიერთი სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის აკრძალვა;
- გადასატანი ტვირთის გაბარიტული შეზღუდვები.
  ვორლდ ექსპრესი წარმატებებს გისურვებთ და სიამოვნებით ითანამშრომლებს თქვენთან!